Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2018. Sáng ngày 13/11/2018, Trường Chính...