Thông báo chiêu sinh

  
Tên văn bản Thông báo tuyển sinh lớp TCLLCT năm 2023
Số ký hiệu Số 359-CV/TCT
Trích yếu Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp LLCT hệ tập trung năm 2023
Người ký Lê Minh Đức
Cơ quan ban hành Trường chính trị Quảng Nam
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Thông báo chiêu sinh
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023

Tệp tin đính kèm