Thông báo chiêu sinh

  
Tên văn bản LÝ LỊCH 2C HỌC TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Số ký hiệu VB16
Trích yếu LÝ LỊCH 2C HỌC TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Người ký
Cơ quan ban hành Trường chính trị Quảng Nam
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Thông báo chiêu sinh
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021

Tệp tin đính kèm