Tin tức

 
Data pager
Số tin/trang:
PageSizeComboBox
select
 Trang 1 trong 19, tin tức 1 đến 10 trong 181 tin tức.

Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện...

Chiều ngày 21/4/2023, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, quận ủy, thành ủy, thị ủy trực thuộc Tỉnh ủy và tương đương...

Quảng Nam: Hội thảo khoa học về công tác đánh giá cán bộ

Sáng ngày 19/4/2023, Trừờng Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về công tác đánh giá cán bộ.