Tin tức

 
Data pager
Số tin/trang:
PageSizeComboBox
select
 Trang 1 trong 19, tin tức 1 đến 10 trong 188 tin tức.

Tuyên ngôn độc lập - Kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn dân và toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.Tuyên...

Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến...

Thực hiện Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với...

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 15, năm 2023

Sáng ngày 01 tháng 8 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 15, năm 2023.