Thông báo chiêu sinh

  
Tên văn bản THÔNG TIN VỀ HỒ SƠ HỌC LLCT
Số ký hiệu VB18
Trích yếu THÔNG TIN VỀ HỒ SƠ HỌC LLCT
Người ký
Cơ quan ban hành Trường chính trị Quảng Nam
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Thông báo chiêu sinh
Ngày ban hành 24/09/2021
Ngày hiệu lực 24/09/2021

Tệp tin đính kèm