Thông báo chiêu sinh

  
Tên văn bản Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2023
Số ký hiệu Số 665
Trích yếu Thông báo số 665-TB/TCT, ngày 30/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam về nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2023
Người ký Lê Minh Đức
Cơ quan ban hành Trường chính trị Quảng Nam
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Thông báo chiêu sinh
Ngày ban hành 30/03/2023
Ngày hiệu lực 30/03/2023

Tệp tin đính kèm