Chi tiết tin

A+ | A | A-

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019

Người đăng: Admin Trường Chính Trị Ngày đăng: 14:43 | 10/10/2019 Lượt xem: 90

Sáng ngày 09/10/2019, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng lĩnh vực Nội chính (lớp thứ 3) năm 2019.

Sáng ngày 09/10/2019, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng lĩnh vực Nội chính (lớp thứ 3) năm 2019.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Thái Viết Tường, Hiệu trưởng lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh và hơn 80 học viên là công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó phòng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương.

Lớp học diễn ra từ ngày 09/10/2019 đến ngày 02/11/2019 với 08 chuyên đề chia làm 02 phần: Phần kiến thức gồm các chuyên đề như: Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng; Phân tích và phát triển tổ chức; Kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng. Phần các kỹ năng như: Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng.

Đồng chí: ThS Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị
phát biểu tại Lễ khai giảng
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí ThS. Thái Viết Tường, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nêu bật vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới trong đó đặc biệt là chương trình Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo cấp phòng cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn tỉnh, nhằm trang bị, cập nhật cho các học viên những nội dung cơ bản của công tác, lãnh đạo, điều hành quản lý một cách có hệ thống, nâng cao kỹ năng quản lý, năng lực tư duy giúp cho các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tác giả: Phòng Tổ chức - Hành chính - Thông tin Tư liệu

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: