Chi tiết tin

A+ | A | A-

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, quận ủy, thành ủy, thị ủy trực thuộc Tỉnh ủy và tương đương quản lý (đối tượng 4)

Người đăng: Admin Trường Chính Trị Ngày đăng: 21:55 | 18/04/2023 Lượt xem: 4213

.

          Sáng ngày 17/4/2023, Trường Chính trị tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, quận ủy, thành ủy, thị ủy trực thuộc Tỉnh ủy và tương đương quản lý (đối tượng 4), lớp thứ nhất và thứ 2. Đến dự có đồng chí Lê Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên trường và 160 học viên của 2 lớp.

Đồng chí Lê Minh Đức, Hiệu trưởng phát biểu tại lễ khai giảng 

 

          Khóa bồi dưỡng có thời gian học từ ngày 17/4 - 20/4. Các học viên được bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến các chuyên đề về: tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay; cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng và phát triển văn hóa côn người Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới mô hình tăng trưởng, co cấu lại nền kinh tế, hệ thống chính trị; công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương hiện nay; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

           Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Minh Đức nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 4. Những kiến thức mới sẽ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, năng lực công tác cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để khóa bồi dưỡng đạt kết quả, đồng chí đề nghị học viên cần sắp xếp công việc khoa học để hoàn thành tốt việc học tập, chấp hành nghiêm túc thời gian, nội quy học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận với giảng viên để làm rõ những vấn đề mới trong thực tiễn. Ban quản lý lớp, các phòng đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất để học viên hoàn thành tốt nội dung chương trình, kế hoạch. Giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng tích cực nêu cao trách nhiệm trong trao đổi, thảo luận với học viên. Kết thúc khóa học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và đảm bảo điều kiện được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4.

Tác giả: Kiều Duy Khánh

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: