tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng lượt truy cập: 99024524
Thư điện tử, số điện thoại

Thư điện tử, số điện thoại các phòng, khoa Trường Chính trị Quảng Nam

31/03/2017
.
 

I - BAN GIÁM HIỆU

 1. ThS.Thái Viết Tường - Hiệu trưởng

  - ĐTCQ: 05103 818 159
  - ĐTNR: 05103 810 493
  - ĐTDĐ: 0903 583 085
  - E-mail: thaiviettuong@truongchinhtriquangnam.gov.vn
 2. ThS. Lê Minh Đức - P. Hiệu trưởng

             ĐTCQ: 0235 3852 782

             ĐTDĐ: 0935 977 068

             E-mail: leminhductct1978@gmail.com

        3. ThS. Đoàn Xuân Phú - P.Hiệu trưởng

            - ĐTCQ: 0235 3 813 228

           - ĐTDĐ: 0905 880 336
           - E-mail: phudoanxuan@yahoo.com


II - CÁC PHÒNG, KHOA        

 
-  Phòng Tổ chức,  Hành chính, Thông tin,  Tư liệu
 1. ThS. Kiều Duy Khánh - Trưởng phòng

  - ĐTCQ: 0235 3507757
  - ĐTDĐ: 0905 192 335
  - E-mail: khanhtctqn@gmail.com
   
 2. Nguyễn Thị Ba - Phó trưởng phòng

  - ĐTCQ: 0235 3812 401
  - ĐTDĐ: 0933 471 142
  - E-mail: nguyenthibachinhtri@gmail.com
 3. Phan Thị Thu - Kế toán: ĐTDĐ: 0903 565 020
 4. Nguyễn Thị Cúc - Thủ quỹ : ĐTDĐ: 0935 137233
 5. Nguyễn Thế Anh: Chuyên viên: 0905 090659
 6. Lê Thị Diểm Diệu - Văn thư: 0163 655 8435
 7. Trần Đình Thảo - Lái xe

- Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

 1. ThS. Phạm Thanh Tuấn - Phó trưởng phòng

  - ĐTCQ: 05103 811 746
  - ĐTDĐ: 0932 538 638
  - E-mail: pttuantct@gmail.com
 2. ThS. Trần Văn Cam - Phó trưởng phòng
          - ĐTCQ:02353 811732
              - ĐTDĐ: 0965 572 922
              - Email: tranvancamTCT@gmail.com
 
        3. ThS. Huỳnh Trọng Phát - Giảng viên

               - ĐTCQ: 
               - ĐTDĐ: 0984 762 035
               - E-mail: phattct@gmail.com

        4. CN. Võ Văn Nhân: Giảng viên,

              - ĐTDĐ: 0989 365 290

        5.ThS. Phạm Viết Nhã: Giảng viên,
              - ĐTDĐ: 0976 532 101
        6. CN. Trần Thị Thiện: Giảng viên,
              - ĐTDĐ : 0983 567 707
        7. ThS. Lê Thị Thu Thảo; Giảng viên

              - ĐTDĐ 

        8.ThS. Trương Thị Thúy Hằng: Chuyên viên,
               - ĐTDĐ : 

Khoa lý luận Cơ sở

          1. ThS. Nguyễn Thị Khuê - Trưởng khoa

           ​  - ĐTDĐ: 0905 641 245

             - E-mail: Khuenguyentct@gmail.com

          2. ThS. Đoàn Thị Hải Thuận - Phó Trưởng khoa

          - ĐTCQ: 0235 3 813 228
          - ĐTDĐ: 0905 573 922
          - E-mail: haithuanqn@gmail.com

         3. ThS. Lê Thị Hoa- Giảng viên

           - ĐTCQ: 
           - ĐTDĐ: 0121 564 5678
           - E-mail:

      4. ThS. Trần Ngọc Nhiều - Giảng viên

          - ĐTCQ: 
          - ĐTDĐ: 0935 797 020
          - E-mail:

      5. ThS. Lương Văn Công - Giảng viên

          - ĐTCQ: 
          - ĐTDĐ: 0935 461752
          - E-mail:
 
      6. ThS. Nguyễn Thị Hồng Hiền - Giảng viên
           
          - DTDĐ: 0982229202
          - Email: nguyenhonghien2708@gmail.com

      7. ThS. Lưu Thị Mai - Giảng viên

                - ĐTDĐ: 0358 909 969
                - E-mail: namthangluumai.82@gmail.com
 
- Khoa Nhà nước - Pháp luật

      1.ThS. Ngô Tuấn Vinh - Trưởng khoa

          - ĐTCQ: 0235 3 811 732
          - ĐTDĐ: 0914 239 171
          - E-mail: ngotuanvinhtct@gmail.com

       2. ThS. Văn Thị Nghĩa - Phó trưởng khoa

          - ĐTCQ: 
          - ĐTDĐ: 0976 016 991
          - E-mail: 

       3. ThS. Lê Thị Ngọc Lệ - Giảng viên

          - ĐTCQ: 
          - ĐTDĐ: 0938 040 685
          - E-mail: 
 
       4. ThS. Cao Trần Thanh Tâm - Giảng viên
 
          - ĐTCQ: 
          - ĐTDĐ: 0979 180 786
          - E-mail: 
       5. ThS. Nguyễn Thị Hiệp - Giảng viên

            - ĐTCQ: 
            - ĐTDĐ: 0168 279 6294
            - E-mail: 

      

      - Khoa Xây dựng Đảng 

 1. ThS. Thái Quỳnh Dung - Trưởng khoa

   - ĐTCQ:02353 841 344
   - ĐTDĐ: 0903 585 729
   - E-mail: 
 2. ThS. Trần Thị Thanh Tình - Phó trưởng khoa
            - ĐTCQ: 02353 841 344
            - ĐTDĐ: 01668 671 026
            - E-mail: tranvantan2010@gmail.com

      3. ThS.Trần Thị Ngọc Thương - Giảng viên

             - ĐTCQ: 
             - ĐTDĐ: 0978 526 070
             - E-mail: 
 
      4. CN. Văn Bá Thủy - Giảng viên
             - ĐTCQ: 
             - ĐTDĐ: 0120 807 9821
             - E-mail: 
 
       5. CNNguyễn Thanh Bình - Giảng viên
 
             - ĐTCQ: 
             - ĐTDĐ: 0973 767 173
             - E-mail: 
 
       6. ThS. Phạm Thị Thu - Giảng viên
        
            - ĐTCQ: 
            - ĐTDĐ: 0905 117 547
            - E-mail:
 
       7 . ThS. Nguyễn Văn Lĩnh - Giảng viên
 
           - ĐTCQ:
            - ĐTDĐ: 0983 400 261
            - Email: