tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng lượt truy cập: 99070184
Công đoàn

CÔNG ĐOÀN

20/03/2017
Công đoàn

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Chính trị nhiệm kỳ 2017-2022

1. Thái Quỳnh Dung - Chủ tịch

2. Kiều Duy Khánh - Phó Chủ tịch

3. Đoàn Thị Hải Thuận - Ủy viên, tổ trưởng nữ công

4. Nguyễn Vân Lĩnh - Ủy viên

5. Phạm Thanh Tuấn - Ủy viên

 

- Tổng số đoàn viên: 48 đ/c, trong đó nữ:  23 đ/c 

- Tổ công đoàn:  07 Tổ 
- Ban nữ công (trực thuộc) 
- Ban Chấp hành công đoàn:  05 đ/c 
- Chủ tịch: Thái Quỳnh Dung 
- Phó Chủ tịch:  Kiều Duy Khánh

Phòng nghiên cứu KH-TT-TL