tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng lượt truy cập: 99070167
Khoa xây dựng Đảng

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

20/03/2017
Khoa Xây dựng Đảng

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học, phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và một số môn học, phần học khác theo sự phân công của  Ban Giám hiệu.

2. Nhân sự

1.ThS. Thái Quỳnh Dung - Trưởng khoa
2.ThS. Phạm Thị Thu - Phó Trưởng khoa
3.ThS. Trần Thị Thanh Tình - Giảng viên
4.ThS. Trần Thị Ngọc Thương - Giảng viên
5. CN . Văn Bá Thủy - Giảng viên
6. CN . Nguyễn Thanh Bình - Giảng viên
7. ThS. Nguyễn Văn Lĩnh - Giảng viên