tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng lượt truy cập: 99070166
Khoa Lý luận cơ sở

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ

20/03/2017
.Khoa lý luận cơ sở

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số môn học, phần học khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

2. Nhân sự
 
1. ThS. Nguyễn Thị Khuê - Trưởng khoa
2. ThS. Đoàn Thị Hải Thuận - Phó trưởng khoa
3. ThS. Lê Thị Hoa - Giảng viên
4. ThS. Nguyễn Thị Hồng Hiền - Giảng viên
5. ThS. Trần Ngọc Nhiều - Giảng viên
6. ThS. Lương Văn Công - Giảng viên
7. ThS Lưu Thị Mai- Giảng viên