tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng lượt truy cập: 99024496
Đảng bộ

ĐẢNG BỘ

20/03/2017
Tổ chức Đảng

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

(nhiệm kỳ 2015-2020)

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Thái Viết Tường

Bí thư

2

Lê Minh Đức

Phó Bí thư

3

Thái Quỳnh Dung

Ủy viên

4

Trần Văn Cam

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Khuê

Ủy viên

6

Đoàn Xuân Phú

Ủy viên

7

Kiều Duy Khánh

Ủy viên ( từ tháng 11/2018)

8

Ngô Tuán Vinh

Ủy viên

9

Nguyễn Văn Lĩnh

 Ủy viên