tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng lượt truy cập: 99070163
Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu của Trường Chính trị Quảng Nam

20/03/2017
.

  Hiệu trưởng  

 

 ThS. Lê Minh Đức

 ĐTDĐ: 0935 977 068

   E-mail: leminhductct1978@gmail.com

 

 Phó Hiệu trưởng: ThS. Đoàn Xuân Phú 

- ĐTCQ: 0235 3 813 228
- ĐTDĐ: 0919 534 215
- E-mail: phudoanxuan@yahoo.com