tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng lượt truy cập: 98997821
Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” (28/05/2021)
Chiều ngày 19/5/2021, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, tham dự có đồng chí Thái Viết Tường, Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên trong nhà trường.

 

ThS. Thái Viết Tường, Hiệu trưởng phát biểu tại hội thảo 

       Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hội thảo có 18 tham luận và nhiều ý kiến tham gia được tập trung vào các nội dung: Làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; khẳng định giá trị khoa học, cách mạng, bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vai trò của đội ngũ giảng viên trong nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, giảng dạy lý luận chính trị nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường tu dưỡng, rèn luyện nhân cách, đạo đức, tư cách của người cán bộ, giảng viên; nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội, phản bác quan điểm sai trái góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

 

Toàn cảnh hội thảo 

 

ThS. Trần Thị Thanh Tình, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, báo cáo tham luận tại Hội thảo 

       Tại hội thảo các tham luận và ý kiến phát biểu đều khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Các tham luận đã tiếp tục nêu rõ, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác–Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân, đưa sự nghiệp cách mang của nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách phủ nhận, công kích, bôi nhọ, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, hướng tới mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, chúng đã và đang triệt để lợi dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vin vào những hạn chế, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên để chống phá Đảng, Nhà nước. Do đó tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, trong đó lực lượng cán bộ, giảng viên nhà trường có vai trò tích cực.

ThS. Lương Văn Công, GV khoa Lý luận cơ sở báo cáo tham luận tại Hội thảo 

       Tổng luận hội thảo, Đồng chí Thái Viết Tường, Hiệu trưởng, chủ trì hội thảo tiếp tục nhấn mạnh: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên quan trọng. Trong thời gian tới, mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng chất đạo đức, lối sống, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và trong tình hình mới.

 

Trọng Phát

Lượt xem:  90 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :