tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 16
Tổng lượt truy cập: 99070154
Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (28/03/2017)
Ngày 14.7, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tham dự hội ngị có ThS. Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Phạm sáu, Phó Bí Thường trực Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (Báo cáo viên); đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (Báo cáo viên) và toàn thể cán bộ, giảng viên trong nhà trường.

 

 
ThS. Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TCT, 
phát biểu tại hội nghị 
 
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những vấn đề cơ bản, những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, chỉ tiêu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Nghiên cứu 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội lần thứ XII xác định; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đặc biệt, nghiên cứu, phân tích làm rõ những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề về văn hóa- xã hội; về đối ngoại, quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…
 
 
Đồng chí Phạm Sáu, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
báo cáo tại hội nghị 
 
 
 
Phát biểu tại hội nghị ThS. Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh nghị quyết Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung tri tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; là kết quả trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, sự kết thừa, bổ sung phát triển những quan điểm, những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống…đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên nghiên cứu sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung, vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XII để vận dụng trong nghiên cứu, giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường.
 

Lượt xem:  2,040 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :