tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 15
Tổng lượt truy cập: 99024505
Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K99, khóa học 2016-2017 (22/03/2017)
Sáng ngày 09/8/2016, Trường Chính trị Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K99, khóa học 2016-2017 cho học viên là cán bộ, công chức đương chức, dự nguồn cấp cơ sở đang công tác tại các xã, phường, thị trấn, cán bộ cấp huyện và tương đương.
Dự lễ khai giảng có đồng chí ThS. Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam; đồng chí Tô Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị, lãnh đạo các khoa, phòng, các Thầy, Cô giáo Trường Chính trị và 83 học viên.
 
  
Đồng chí: ThS. Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị 
phát biểu khai giảng khoá học
 
 
ThS. Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng khoá học, đồng chí nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ của Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong hệ thống chính trị và yêu cầu về đào tạo lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Để khoá học đạt được kết quả cao nhất đồng chí yêu cầu Ban quản lý lớp học, phòng Đào tạo, giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác quản lý; đánh giá nghiêm túc, khách quan quá trình học tập, rèn luyện của học viên; mỗi học viên có kế hoạch, phương pháp học tập khoa học, nỗ lực, tự giác trong nghiên cứu, thảo luận, chấp hành nghiêm quy định của nhà trường, có ý thức kỷ luật cao, chống bệnh thành tích, hình thức trong học tập, không ngừng rèn luyện để có kết quả học tập cao nhất; giảng viên thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn cập nhật thông tin, kiến thức thực tiễn, không ngừng làm sâu sắc nội dung bài giảng để khóa học đạt kết quả cao nhất.
 
 
  
Quang cảnh buổi lễ khai giảng
 
 
Lớp học diễn ra trong 6 tháng, học viên được nghiên cứu chương trình đào tạo lý luận chính trị - hành chính gồm những kiến thức về lý luận khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, công tác chính quyền, đoàn thể, kiến thức quốc phòng, an ninh, công tác tổ chức vận động quần chúng...
 
 
  
Quang cảnh buổi lễ khai giảng
 
 
Phương châm đào tạo là gắn lý luận với thực tiễn xã hội, thực tiễn ở địa phương, ở các cơ quan đơn vị công tác; học tập với rèn luyện đạo đức, thực hiện nghiêm kỷ cương, quy chế của nhà trường.
 

Lượt xem:  2,388 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa