tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5
Tổng lượt truy cập: 99060151
Chi bộ khoa Xây Dựng Đảng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú lớp đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn (Đề án 500, khóa IV) (26/02/2017)
Chiều ngày 27/6/2016, Chi bộ khoa Xây Dựng Đảng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Tiến Cường, học viên lớp đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn (Đề án 500, khóa IV). Dự Lễ kết nạp có đồng chí Lê Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Thái Quỳnh Dung, Bí thư chi bộ khoa Xây Dựng Đảng và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy định về thủ tục kết nạp đảng viên. Sau khi đọc Quyết định kết nạp đảng viên, đồng chí Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng được kết nạp vào Đảng.
 
  Đứng trước Đảng kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên Nguyễn Tiến Cường, đọc lời tuyên thệ và xin hứa: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng; tích cực tham gia xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.
 
 
  
Đồng chí: Thái Quỳnh Dung, Bí thư chi bộ khoa Xây Dựng Đảng 
trao Quyết định kết nạp Đảng viên 
 
 
  Đồng chí Thái Quỳnh Dung, Bí thư Chi bộ, giao nhiệm vụ cho đảng viên; phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ để đồng chí đảng viên mới không ngừng rèn luyện, phấn đấu hơn nữa trong học tập, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, thực hiện đúng lời hứa, lời tuyên thệ tại lễ kết nạp vào Đảng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và chi bộ, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. 
 
  Phát biểu tại buổi Lễ kết nạp đảng viên, đồng chí Lê Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị chi bộ tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới, đồng chí đảng viên mới phát huy tinh thần trách nhiệm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực trong học tập và công tác, vận dụng hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trọng Phát

Lượt xem:  2,012 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa