tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10
Tổng lượt truy cập: 99060166
Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động Cụm thi đua số 06 các trường chính trị 5 tỉnh Duyên hải miền Trung năm học 2015 - 2016. (26/02/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-HVCTQG ngày 16/9/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức phong trào thi đua đối với các cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020; Hướng dẫn số 157/HD-HVCTQG ngày 19/10/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh, ngày 25/12/2015 tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động Cụm thi đua số 06 các trường chính trị 5 tỉnh Duyên hải miền Trung năm học 2015 - 2016.

 

 
 
Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch thi đua cụm số 06
 
 
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua số 06, Đồng chí Thái Viết Tường, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị gồm đại diện Ban Giám hiệu, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng các trường chính trị 5 tỉnh Duyên hải miền Trung: Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, Trường Chính trị tỉnh Bình Định, Trường Chính trị tỉnh Phú Yên và Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.
 
Hội nghị đã thông qua dự thảo quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động cụm thi đua số 06 năm học 2015-2016. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất một số nội dung cơ bản trong kế hoạch tổ chức hoạt động của Cụm thi đua số 06: về chủ đề, Nội dung, hình thức tổ chức hoạt động của phong trào thi đua, xây dựng bảng điểm đánh giá thi đua, phương thức đánh giá, thời gian tổ chức sơ kết, tổng kết… góp ý hoàn chỉnh quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số 06, đăng ký thi đua năm học 2015-2016.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị triển khai hoạt động thi đua cụm số 06 
 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua khẳng định việc tổ chức các phong trào thi đua giữa các trường chính trị trong cụm là việc làm cần thiết và có ý nghĩa thiết thực. Đồng chí đề nghị các trường tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, phong trào thi đua, phấn đấu đạt chỉ tiêu thi đua của các trường và của cụm đề ra, tăng cường  các hoạt động nhằm trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 
 
 
Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch thi đua cụm số 06
 
 
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua số 06, Đồng chí Thái Viết Tường, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị gồm đại diện Ban Giám hiệu, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng các trường chính trị 5 tỉnh Duyên hải miền Trung: Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, Trường Chính trị tỉnh Bình Định, Trường Chính trị tỉnh Phú Yên và Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.
 
Hội nghị đã thông qua dự thảo quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động cụm thi đua số 06 năm học 2015-2016. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất một số nội dung cơ bản trong kế hoạch tổ chức hoạt động của Cụm thi đua số 06: về chủ đề, Nội dung, hình thức tổ chức hoạt động của phong trào thi đua, xây dựng bảng điểm đánh giá thi đua, phương thức đánh giá, thời gian tổ chức sơ kết, tổng kết… góp ý hoàn chỉnh quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số 06, đăng ký thi đua năm học 2015-2016.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị triển khai hoạt động thi đua cụm số 06 
 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua khẳng định việc tổ chức các phong trào thi đua giữa các trường chính trị trong cụm là việc làm cần thiết và có ý nghĩa thiết thực. Đồng chí đề nghị các trường tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, phong trào thi đua, phấn đấu đạt chỉ tiêu thi đua của các trường và của cụm đề ra, tăng cường  các hoạt động nhằm trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 

Trọng Phát

Lượt xem:  1,960 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa