tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng lượt truy cập: 99070133
Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 13, hệ không tập trung (26/02/2017)
Sáng ngày 30.8 Tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức khai giảng lớp Cao cấp chính trị khóa 13, hệ không tập trung, khóa học (2016 – 2018).
Dự lễ khai giảng, có đồng chí TS Vũ Anh Tuấn, Phó giám  đốc Học viện chính trị khu vực III; ThS Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo; đồng chí Lê Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ThS. Thái Viết Tường, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam; ThS. Hoàng Minh, Phó Hiệu Trưởng; Đồng chí Tô Văn Hải, Phó Hiệu Trưởng; Đồng chí Nguyễn Ngọc Châu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ. 
 
 
 
Đồng chí: TS. Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện chính trị KVIII phát biểu khai giảng khóa học
 
 
   Lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 13 gồm 90 học viên, là các cán bộ lãnh đạo đương chức và quy hoạch của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện và tương đương. Thời gian khóa học là 18 tháng với 4 đợt học tập trung.
 
  
Quang cảnh lễ khai giảng khóa học
 
 
   Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Vũ Anh Tuấn, Phó giám đốc Học viện chính trị khu vực III nhấn mạnh: Lớp được tổ chức theo chương trình mới, được kế thừa những chương trình trước, có sự sắp xếp, bổ sung, chọn lọc gồm kiến thức về Chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý; Các chuyên đề bắt buộc và tự chọn… Cuối khóa học viên sẽ thực hiện đề án tốt nghiệp để đánh giá kết quả học tập. Khóa học giúp trang bị kiến thức về chính trị, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý,nâng cao năng lực, bản lĩnh để học viên thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ được giao. 
 
  Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Lê Văn Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh lớp học diễn ra trong thời điểm rất có ý nghĩa,Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết 04 về công tác cán bộ, với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tập trung kiện toàn bộ máy, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ đổi mới. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức lớp có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để quản lý, điều hành tốt quá trình giảng dạy, học tập; đề nghị các học viên chấp hành tốt nội quy, hoàn thành tốt các nội dung, chuyên đề theo quy định để lớp học đạt được hiệu quả, chất lượng cao. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Học viện Chính trị khu vực III tiếp tục quan tâm tạo điều kiện và phối hợp với tỉnh trong công tác đào tạo cán bộ. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển.

 

Hồng Hiền

Lượt xem:  3,069 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.